Kupite stanovanje, shrambo ali parkirno mesto v soseski Celovški dvori

SEZNAM STANOVANJ, SHRAMB IN PARKIRNIH MEST
Seznam prostih stanovanj, shramb in parkirnih mest vam je na voljo na tej spletni strani.


MOŽNOST OGLEDA
Za ogled prostih kapacitet in več informacij pišite na info@celovskidvori.eu ali pokličite na 01 429 38 95.


NAČIN PRODAJE
Prodaja poteka na klasičen način -  kupec odda nezavezujočo ponudbo, ki ne sme biti nižja od izklicne cene, ki je objavljena na spletni strani. Kupec, ki prvi sklene prodajno pogodbo za posamezno prosto kapaciteto ter izpolni vse pogodbene obveznosti, postane lastnik izbrane enote. V primeru, da je oddanih več nezavezujočih ponudb, bo prodajalec skladno z internimi pravili razpisal poziv za zbiranje zavezujočih ponudb za posamezno enoto.

 

JAMSTVA IN SPREMEMBE PRODAJNEGA POSTOPKA

  • DUTB pri prodaji nepremičnin ne jamči za napake in nepremičnine prodaja po načinu »videno-kupljeno«, razen v primerih, ko je pri posameznem oglasu to navedeno drugače.
  • Informativna (prodajna) cena je okvirna, pri čemer si DUTB pridržuje pravico do sprememb informativne (prodajne) cene v katerikoli fazi oglaševanja oz. postopka prodaje.
  • DUTB ni zavezana sprejeti nobene ponudbe, četudi je ponudba enaka višini informativne (prodajne) cene ali višja.
  • DUTB si pridržuje pravico kadarkoli in brez pojasnila spremeniti načrtovani potek, korake ali druge elemente postopka, prav tako lahko prekine postopek prodaje oz. pogajanj, za kar ne nosi nobene odgovornosti in ponudniki iz tega naslova ne morejo zoper DUTB uveljavljati nikakršnih zahtevkov.
  • Neuspešni ponudniki imajo pravico vložiti pritožbo. Pritožbo mora biti vložena v roku petih (5) delovnih dni po vročitvi odločitve DUTB (velja tudi obvestilo po e- pošti). Pritožbo je treba vložiti neposredno pri DUTB, po priporočeni pošti s povratnico na naslov: Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, ali po elektronski pošti na naslov nepremicnine@dutb.eu. Pritožba mora vsebovati podrobno obrazložitev razlogov za pritožbo. Pritožnik mora navesti ime in naslov vlagatelja, DUTB ID upoštevne nepremičnine, opis domnevno spornih kršitev, dejstva in dokazila o kršitvah. Pritožbo obravnavajo izvršni direktorji DUTB. O sprejeti odločitvi se obvesti pritožnika.