Kupite stanovanje, shrambo ali parkirno mesto v soseski Celovški dvori

SEZNAM STANOVANJ, SHRAMB IN PARKIRNIH MEST
Seznam prostih stanovanj, shramb in parkirnih mest vam je na voljo na tej spletni strani.


MOŽNOST OGLEDA
Za ogled prostih kapacitet in več informacij pišite na info@celovskidvori.eu ali pokličite na 01 429 38 95.


NAČIN PRODAJE
Prodaja poteka na klasičen način -  kupec odda nezavezujočo ponudbo, ki ne sme biti nižja od izklicne cene, ki je objavljena na spletni strani. Kupec, ki prvi sklene prodajno pogodbo za posamezno prosto kapaciteto ter izpolni vse pogodbene obveznosti, postane lastnik izbrane enote. V primeru, da je oddanih več nezavezujočih ponudb, bo prodajalec skladno z internimi pravili razpisal poziv za zbiranje zavezujočih ponudb za posamezno enoto.